1300 894 846

01:05 Tứ Đại Thiên Tài (52 tập)
02:35 (chiếu lại)Ông Trùm Ngành Luật (28 tập)
03:20 (chiếu lại)Dòng Đời Nghiệt Ngã II (39 tập)
04:05 (chiếu lại)Người Chồng Lý Tưởng (20 tập)
05:35 (chiếu lại)Bữa Cơm Tối (120 tập)

06:00 Khí Phách Má Hồng (25 tập)
09:00 Vệ Tư Lý Truyền Kỳ (30 tập)
10:30 (chiếu lại trong tuần)Ông Trùm Ngành Luật (28 tập)

14:20 (chiếu lại)Khí Phách Má Hồng (25 tập)
17:20 Đội Pháp Lý Tiên Phong III (30 tập)

18:10 Đô Thị Tình Duyên (152 tập)
19:00 (chiếu lại)Vệ Tư Lý Truyền Kỳ (30 tập)
20:35 (chiếu lại)Đội Pháp Lý Tiên Phong III (30 tập)
21:25 (chiếu lại)Đô Thị Tình Duyên (152 tập)
22:15 (chiếu lại)Vệ Tư Lý Truyền Kỳ (30 tập)
23:50 (chiếu lại)Cô Cảnh Sát Đi Tuần (20 tập)