1300 894 846

00:30 TQRT -Số 121
01:00 Vật chứng mong manh (T20/33)
02:00 Ca nhạc 24
02:30 Đất lỡ T4
03:00 Hoa đồng nội (T37/40)
04:00 Mưa cuối mùa (NĐC -P2)
05:30 TQRT -Số 120

06:00 Sương lạnh tháp cô đơn (SPN -P1)
07:30 Làng nghề 27
08:00 Ca nhạc 25
08:30 MC đa năng
09:00 TQRT -Số 120
09:30 Hoa đồng cỏ nội (SPN -P1)
11:00 Hãy để anh yêu em (T34/38)

12:00 Đất lỡ T4
12:30 Sương lạnh tháp cô đơn (SPN -P2)
14:00 Tình như tia nắng (T19/39)
15:00 Đau gì như thế T1
15:30 Hoa đồng nội (T38/40)
16:30 Tuyết giăng đầu núi (SPN -P1)

18:00 Nụ cười vàng_Alibàba và 40 chiến hữu
18:30 Vật chứng mong manh (T20/33)
19:30 Hoa đồng cỏ nội (SPN -P2)
21:00 Làng nghề 28
21:30 TQRT -Số 121
22:00 Hãy để anh yêu em (T35/38)
23:00 Nụ cười vàng_Âm mưu phụ tình
23:30 Tình như tia nắng (T20/39)