1300 894 846

00:00 Hoán nhân tâm (T5/30)
01:00 Ca nhạc 17
01:30 Phim kinh dị
02:00 Vật chứng mong manh (T18/33)
03:00 Tóc trắng mẹ bay (SPN -P3)
04:30 TQRT -Số 15
05:00 Vợ tạm chồng hờ (HAT -P1)

06:30 Di sản văn hóa 25
07:00 Ca nhạc 18
07:30 Bí ẩn đồng hồ cát 57_Răng khôn
08:00 TQRT -Số 15
08:30 Tướng cướp Bạch Hải Đường (SX2 -P1)
10:00 Không thể ngừng yêu (T31/36)
11:00 Phim kinh dị
11:30 Vợ tạm chồng hờ (HAT -P2)

13:00 Sợi dây tình ái (T1/30)
14:00 Rác
14:30 Vật chứng mong manh (T19/33)
15:30 Vợ tạm chồng hờ (HAT -P3)
17:00 Bí ẩn đồng hồ cát 58_Hàng hiệu sành điệu
17:30 Hoán nhân tâm (T5/30)

18:30 Tướng cướp Bạch Hải Đường (SX2 -P2)
20:00 Di sản văn hóa 26
20:30 TQRT -Số 16
21:00 Không thể ngừng yêu (T32/36)
22:00 Bí ẩn đồng hồ cát 59_Bí mật của bé
22:30 Sợi dây tình ái (T2/30)
23:30 TQRT -Số 17